Heb je een probleem met een iemand of met een organisatie waar je samen niet uitkomt? Dan kan je kiezen voor Mediation. Want problemen, ook zakelijke, kunnen sterke emoties oproepen, waardoor de onderlinge communicatie stokt door onbegrip en wantrouwen.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling als partijen niet naar de rechter willen. Dan wordt onder specialistische begeleiding van de mediator met elkaar naar een oplossing gezocht die voor alle partijen aanvaardbaar is. Met behulp van mediation kan onbegrip overgaan in weer openstaan en begrip hebben voor wederzijdse belangen. Mediation is meestal goedkoper en sneller dan een procedure via de rechter, en in meer dan de helft van de gevallen zijn partijen tevreden over het resultaat.

Deelname aan mediation is altijd vrijwillig. Partijen moeten bereid zijn om gezamenlijk aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet bereid zijn daar vertrouwelijk mee om te gaan. De afspraken die gemaakt worden, komen aan het eind van de mediation op papier te staan, in een overeenkomst die door beide partijen wordt ondertekend en recht doet aan beide partijen.

Als mediator ben ik onafhankelijk en onpartijdig en houd ik mij aan het reglement en de gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). We kunnen alleen werken op basis van wederzijds vertrouwen.

Mediation kan zinvol zijn bij specifieke conflicten zoals bij echtscheiding. Hier heb ik mij verder in gespecialiseerd. Ook kan ik helpen bij het opstellen van een Ouderschapsplan – dat bij minderjarige kinderen verplicht is. Meditation kan echter ook zinvol zijn bij andere verstoringen in contact tussen mensen, en tussen mensen en organisaties.

De totale kosten van een Mediation worden in de meeste situaties vooraf afgesproken, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.