PSYCHOTHERAPIE, MEDIATION EN CONSULTANCY

Dr. Marja Visser

adres:
Gooiberg 80
1406 SP Bussum
telefoon: 06 – 5870 0417
e-mail: info@marjavisser.nl

KvK: 32086075
BTW ID: NL001246981B47

 

PRIVACY
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR.

Ik besef het belang van zorgvuldig omgaan met gegevens. Na de intake sla ik diverse persoonlijke gegevens op zoals naam, adres, geboortedatum en ziektekostenverzekeringsgegevens. Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen, maar alleen op papier. Facturen waarop deze gegevens vermeld staan worden doorgaans in een bijlage per email verstuurd. Mocht u een factuur liever per post ontvangen, dan kunt u dat aangeven. Het beheer en de verwerking van deze gegevens worden conform de in deze wet vastgelegde regels uitgevoerd. Deze gegevens zijn alleen intern door mij te bekijken en/of te gebruiken. Ik deel nooit persoonlijke data met andere organisaties of personen, tenzij u daar persoonlijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven.

Heeft u vragen over uw gegevens bij Marja Visser, psychotherapie, mediation en consultancy, dan kunt u contact met mij opnemen via email: info@marjavisser.nl