PSYCHOTHERAPIE, MEDIATION EN CONSULTANCY

Dr. Marja Visser

Praktijkadres:

De praktijk is geopend op maandagmiddag, dinsdagmorgen, woensdag en donderdag.

Wilt u contact met Marja Visser, Psychotherapie, Mediation en Consultancy, dan kan dit via onderstaand contact formulier:

CONTACT FORMULIER

PRIVACY
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR.
Ik besef het belang van zorgvuldig omgaan met gegevens. Na de intake sla ik diverse persoonlijke gegevens op zoals naam, adres, geboortedatum en ziektekostenverzekeringsgegevens. Deze gegevens worden niet digitaal opgeslagen, maar alleen op papier. Facturen waarop deze gegevens vermeld staan worden gemaakt in een digitaal boekhoudprogramma van Jortt. Zij moeten zich ook houden aan de AVG, evenals het accountantskantoor BAS, met wie ik ook nog een verwerkers-overeenkomst heb. Het beheer en de verwerking van deze gegevens worden hierdoor conform de in deze wet vastgelegde regels uitgevoerd. Gegevens van cliënten zijn alleen intern door mij te bekijken en/of te gebruiken. Ik deel nooit persoonlijke data met andere organisaties of personen, tenzij dit nodig is voor de behandeling en u daar persoonlijk schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Bij collegiale toetsing gebruik ik alleen geanonimiseerde gegevens. Zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, blijven gegevens uit het patiëntendossier minimaal 20 jaar bewaard. Cliënten hebben het recht om hun dossier in te zien. Indien u dit wenst kan dit bij mij in de praktijk. Zie hiervoor ook het privacybeleid.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Nederlands Verbond van Psychologen en Agogen (NVPA) en van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en ik ben aangesloten bij de koepel RBCZ. Voor klacht en tuchtrecht ben ik aangesloten bij de SCAG.