Leidinggevenden, zelfstandig ondernemers en professionals kunnen door persoonlijke ontwikkeling, consultancy of coaching zichzelf en hun leiderschapskwaliteiten (verder) ontwikkelen. Hierbij geldt: werken vanuit innerlijke kracht is effectiever dan ‘slimme’ gedragsbe├»nvloeding.

Voor leidinggevenden en professionals kan het van doorslaggevend belang zijn om te kunnen gaan met tegenstellingen, in behoeften, verlangens en doelen. Je moet keuzes kunnen maken, voor breed draagvlak zorgen en anderen doen meebewegen, om een dynamische balans te verkrijgen en te behouden.

Dit leidt tot vragen als:
– Hoe draag ik zelf bij aan vitaliteit van mijn afdeling of organisatie?
– Hoe combineer ik persoonlijke drijfveren met meer algemene belangen?
– Hoe opereer ik met compassie, realisme en daadkracht?
– Wat doe ik als tegenstellingen ogenschijnlijk onoverbrugbaar zijn?

In iedere levensfase komt men met eigen specifieke vragen:
– Twintigers willen leertherapie en coaching.
– Dertigers willen hun werkelijke krachten kennen en ontwikkelen.
– Veertigers zoeken de zin in hun leven, met evenwicht tussen hoofd en hart.
– Vijftigers zoeken evenwicht tussen wijsheid en daadkracht.
– Zestigers wensen een klankbord.
– Zeventigers zijn graag bereid om kennis en ervaringen te delen.

Systemisch werken geeft vaak een nieuwe wending aan een zaak. Een systemische opstelling kan er voor zorgen dat nog niet verkende gezichtspunten oplichten en onverwachte verbanden zichtbaar worden.

Een gemiddeld coachingstraject bestaat uit 6 tot 12 bijeenkomsten van 60 minuten, en kan worden gevolgd door support sessies om vast te houden wat is bereikt. Coaching en begeleiding kan ook in de eigen werksituatie, ook met meerdere gecoachten.